2238-3500
cmic-relacionespublicas@somoscmi.com

Engaged with the occupational health and safety

In Renace we have a strategy promoting secure practices to guarantee the physical and mental wellness of our employees.

Wank qilom chirix li chaab’il wank ut chaab’il kawilal sa’ lik’anjel 

Sa’ li molam Renace wank jun li xseeb’alil qak’anjel re xb’eeresinkil chi tz’aqal reeru li chaab’il wank sa’ li k’anjel, re naq maak’a’aq li tiq’e’k sa li k’anjel yal ta chi tib’elejil yal ta chi k’auxlanb’il cho’q reheb’ li nake’ tenq’qank qe.

XSEEB’ALIL QAK’ANJEL SYSO

Re naq junelik chaab’il wanqo ut sa yooqo chi k’anjelak, li
xseeb’alil li qak’anjel SySO, naxsik’ junelik naq maak’a’aq li tiq’e’k, li ch’a’ajkilal malaq li yajel sa’ li na’jej b’arwi’ nakook’anjelak; junelik yooko xb’anb’al li qana’aj ut junelik yooko risinkil chi tz’aqal reeru li k’a’reeru naru na k’ehok yajel malaq naru nak’ehok sa’ raylal.

Xk’anjelankil li xseeb’alil li qak’anjel SySO sa’ Renace junelik yooko xchaab’ilob’resinkil ut xtuqub’ankil ru li na’leb’ chirix li usil k’anejl jo naxye li xchaq’rab’il nachalk sa’ jalan tenamit OHSAS 18001:2007.

Sa’ xpaab’ankil chixjunil li chaq’rab’ a’in ut sa’ xk’ab’a naq junelik yooko xchaab’ilob’resinkil ut xtuqub’ankil ru li xchaq’rab’il li chaab’il k’anjel, nakook’anjelak sa’ xb’een kaayib’ (4) li kuut li hilo´ wi’ li Xseeb’alil qak’anjel SySO.

Xtz’ilb’al rix li ch’a’ajkilal naru nak’ulmank

Chixjunil li qak’anjel wank jun xk’utb’esinkil b’ar xiwxiw wank ut b’isb’il ru li ch’a’ajkilal naru nak’ulmank aran, sa’ eb’ li na’jej a’an kaw qak’a’uxl naqak’e aran re naq majun ch’a’ajkilal naru nak’ulmank aran jo cho’q reheb’ li nake’ tenq’ank qe, jo cho’q reheb’ li nake’ k’anjelak chiqu, jo’kan ajwi’ chixjunil li qak’anjel naqakol rix li loq’b’il ch’och’.

Li qab’aanuhom naq nak’ulmank li ch’a’ajkilal

Ch’olch’o chiqu k’aru tento tqab’aanu sa’ junaq li ch’a’jkilal, k’uub’anb’il k’aru aajel ru xb’aanunkil re naq ink’a tnimanq ru li ch’a’jkilal, ut chi jo’kan ink’a txaqliiq li k’anjel yooko xb’aanunkil.

Xtzolb’al ut xjultikankil li k’anjel

Junelik yooko xk’eeb’al li tzolok chirix li chaab’il k’anjel, jo’ ajwi’  junelik yooko xk’utb’al li chaab’il kawilal sa’ li k’anjel re naq eb’ li poyanam nake’
k’anjelak chiqu te’ xnaw k’anjelak sa’ xyaalalil ut chi tz’aqal reeru.

Xtuqub’ankil ru li k’anjel

Xtuqub’ankil ru li k’anjel chirix li chaab’il wank ut chaab’il kawilal sa’ li k’anjel, nakooxtenq’a re naq chaab’ilaq junelik li na’ajej b’arwi’ nakook’anjelak, b’anaq na xkuutu rix chixjunil li na’leb’ tento xb’aanunkil re naq ink’a taatawmanq li ch’a’ajkilal sa’ li k’anjel nab’aanumank ut chi jo’kan ajwi’ yooqo junelik chi xchaab’ilob’resinkil li k’ila na’leb’ a’in.