2238-3500
cmic-relacionespublicas@somoscmi.com

FAQS

Sa’ li molam Renace wank qilom chirix li sutam ut chirix li xwaklijikeb’
li komon junelik. Ut ch’olch’o chiqu naq wank sa’ qab’een xnumsinkil resil
chixjunil li k’anjel naqab’aanu ut chixjunil li rusilal li qab’anuhom jo molam aj k’anjel chirix xxe’ li kaxlan xaml.

Taqla chaq la tz’iib’

Li patz’om junelik nab’aanumank

Renace nak’anjelak chirix xxe li kaxlan xaml b’arwi’ naroksi li xmetz’ew
li ha’, chixjunil a’in re xtenq’nakil li tenamit re naq junelik chaab’ilaq xtzaq
li kaxlan xaml ut chi jo’kan naxtenqa ajwi’ li tenamit re naq naru na wakliin
li kokonil ut re naq junelik wanq li kaxlan xaml.

Anajwank naru nakataw xsumenkil naab’al li patz’om nakab’aanu chirix li
qak’anjel ut chirix li k’ayink kaxlan xaml.

K’ARU LI XXE’ LI KAXLAN XAML NAK’ANEJLAK RIK’IN XMETZ’EW LI HA’ 

Junaq li na’jej b’arwi’ wank junaq xxe’ li kaxlan xaml nak’anjelak rik’in xmetz’ew li ha’ a’an jun ch’uut chi k’anjelob’aal b’arwi’ na yo’laa li kaxlan xaml, b’arwi’ na oksimank li roq ut xmetz’ew li ha’.

Sa’ rochochil li xxe’ li kaxlan xaml, na xyal xsahil li xkawil li roq ha’ naq yo chi nume’k, naxb’aanu chixjunil li k’anjel a’in re naq naru na yo’la li kaxlan xaml; li ha’ nanume’ chi sa’ jun li nimla sursuukil k’anjelob’aal, li naxchap li xmetz’ew li ha’, li metz’ew a’in nach’utlaak sa jun li nimla k’anjelob’aal generador xk’ab’a sa’ kaxlan aatin.

HOW DOES THE HYDROELECTRIC OPERATE AND WHAT BENEFITS ARE OFFERED TO THE COMMUNITIES WHERE IT OPERATES?

Li xk’anjel junaq li xxe’ li kaxlan xaml, a’ yaal chanru li tenamit b’arwi’ kab’lanb’il. Li molan Renace a’an jun li molam yo’lajenaq arin Watemaal ut wank rub’el xwankil li molam re kaxlan xaml CMI xk’ab’a’, jun komonil molam junes aj Watemaal aj eechaleb’ re.

Li Nimla Molam Aj K’anjel Chirix Kaxlan Xaml Renace, wan rilom chirix li xwanlejik li tenamit San Pedro Carchá, jo ajwi’ wank rilom chirix xpuktasinkil li xk’ulub’eb’ li poyanam ut wan ajwi’ rilom chirix xkolb’al rix chixjunil li xyu’am li xul ut xyu’am li che’k’aam sa’ li na’jej b’arwi’ wank.

Sa’ xk’ab’a li xk’anjel, yo xb’eeresinkil wuqub’ (7) k’anjel re waklesink komonil li k’uub’anb’il xb’annunkil chiru naab’al hab’ li naxsik’ li waklesink chi tz’aqal reeru, sa’ li k’anjel a’in, k’auxlanb’il rochb’eeninkil li poyanam chiru chixjunil li xk’iijik. Jo’kan ajwi’ nak’anjelak re xsikb’al xb’ehil li sik’ok ib’.

B’AR NAKE’ TAWMANJE’K ROCHOCHIL LI MOLAM AJ K’ANJEL CHIRIX XXE’ LI KAXLAN XAML RENACE

Li rochochil li molam aj k’anjel chirix kaxlan xaml na k’anjelak sa’ xk’ab’a xmetz’ew li roq ha’, jo’kan ut naq nake’tawlimank sa’ xb’ehil li roq nima’.

Jo’kan ut naq eb’ li rochochil li xxe’ li kaxlan xaml Renace, nake’ tawlimank sa’ xb’e li roq nima’ re k’ajb’om chiru jun xka’k’aal (21) hil chi na’jej re li tenamit San Pedro Carchá, re li teep Alta Verapaz. Li Molam Aj K’anjel Chirix Kaxlan Xaml Renace, ka’ajwi’ natawlimank sa’ xb’ehil li roq ha’ re li nima’ k’ajb’om ut maak’a sa xch’ool chi xik b’araq chik re li teep Alta Verapaz.

K’ARU TENTO TB’AANU JUNAQ LI MOLAM AJ K’ANJEL CHIRIX KAXLAN XAML WI’ WANK SA’ XCH’OOL K’ANJELAK ARIN WATEMAAL

Eb’ li molam aj ka’njel chirix kaxlan xaml wankeb’ sa’ xb’een xb’aanunkil naab’al li k’anjel; xsik’b’al li xnumleb’eb’ re naq teruhanq chi k’anjelak, sa xyanq li xb’anuhomeb’ wankeb’ a’in:

- Xnawb’al rub’eetal ma naru xb’aanunkil li k’anjel
- Xnawb’al rub’eetal chanru ru li na’ajej b’arwi’ t’ajmanq    k’anjelak
- Xnawb’al chanru xpekal li na’ajej b’arwi’ t’ajmanq    k’anjelak
- Xnawb’al chanru li xtzuulil ut xtaq’ahil li na’jej b’arwi’    t’ajmanq k’anjelak
- Xnawb’al chanru xkehil, chanru li ha’ wank sa’ xb’een ut    rub’el li ch’och’
- Xk’eeb’al sa’ aatin li komon k’aleb’aal b’arwi’ t’ajmanq    k’anjelak
- Xchaq’rab’il hu juch’b’il xb’aan Rochochil Li Sutam Ut Aj    Ilol Yu’am Re Xul Ut Che’k’aam
- Xchaq’rab’il hu juch’b’il xb’aan li Chuut Re Li Tenamit    WAtemaal Chirix Kaxlan Xaml
- Xchaq’rab’il hu juch’b’il xb’aan Rochochil Aj Ilol Xsahil    Ch’och’
- Reetalil kab’lak
- Xtuminal li k’anjel
- Xq’ajtesinkil li kaxlan xaml k’uub’anb’il sa ruq’ li Molam Aj Ilol Kaxlan Xaml re li tenamit Watemaal

K’ARU HUHIL UT REETALIL WANK RE RENACE RE NAQ NARU NAK’ANJELAK SA’ LI TENAMIT WATEMAAL

Sa’ xk’ab’a’ naq chi junqal wank li xxe’ kaxlan xaml re li molam Renace, chi junqal ajwi’ xnumsimank resil chiru li Rochochil aj Ilol Kaxlan Xaml, jo naxye li chaq’rab’ chirix li k’anjel a’in.
Li hu re numek’ ut kab’lak sa xb’ehil li roq ha’ re li nima’ k’ajb’om (Numleb’ re roksinkil li k’a’reeru re komonil), xsume chaq li tenamit Watemaal ut li Rochochil Aj Ilol Xsahil Ch’och’ chiru li hab’ 1991 (cho’q re Renace I, II ut III ut V) ut chiru li hab’ 1994 xsume chaq cho’q re Renace IV.
Sa’ xk’ab’a’ naq sumenb’il chaq rub’eetal, naq toj maji’ naxk’ulub’an chaq li tenamit Watemaal li Chaqrab’ re li Nimla Molam Chirix K’anjelak Re Naab’al Chi Tenamit, Convenio 169 re li OIT (xk’ab’a’ sa’ kaxlan aatin), li patz’ok re li komonil ruub’eetal li k’anjel, jo’ naxye li chaq’rab’ a’in, ink’a wank sa xb’een Renace xb’aanunkil.

A’b’anan wi’ta ink’a wank sa’ xb’een xb’aanunkil li k’anjel a’in, chalen chaq sa’ xtiklajik li k’anejl, li molam Renace junelik yo xwotzb’al chixjunil li chaab’il ut li ink’a chaabil esil reheb’ li k’aleb’aal wankeb’ na’ch’ chixk’atq. Renace xhulak sa’ aatin rik’ineb’ li k’aleb’aal k’aru xchaab’ilal li k’anjel te xyal xsahil sa’ li xk’aleb’aaleb’.

K’A’UT NAQ RENACE INK’A NAK’AYINK KAXLAN XAML XJUNES UT ANI AJ E NAXK’E LI KAXLAN XAML NA XK’ANJELA

Arin Watemaal lichaq’rab’ naxkol rix li poyanam na oksink kaxlan xaml, jo’kan ut naq jachinb’ileb’ ru sa oxib’ ch’uut eb’ laj k’anjel chirix kaxlan xaml; xjunes wank laj yob’tasinel kaxlan xaml, xjunes wank laj k’amol re kaxlan xaml ut xjunes wank laj k’ayinel kaxlan xaml. Chixjunileb’ laj k’anjel re yob’tsink kaxlan xaml arin Watemaal, nake’ xq’axtes li kaxlan xaml nake’ xyob’tas sa ruq’ jun li molam re li tenamit.
wi’ta laj yob’tasinel kaxlan xaml taaraj raj xk’eeb’al xkaxlan xameb li poyanamb’arwi’ yo chi k’anjelak, li xchaq’rab’il li tenamit ink’a tkanab’ xb’aanunkil.


Xb’aan li chaq’rab’ a’in, junaq laj yob’tasinel kaxlan xaml, ink’a naru na xjek’i li kaxlan xaml reheb’ li poyanam re li k’aleb’aal b’arwi’ nak’anjelak, b’anaq li chaq’rab’ naxk’auxla naq naru terto naxk’ayi wi’ li kaxlan xaml. Jo’kan ut naq li molam Renace, naxq’axtes chixjunil li kaxlan xalm sa’ ruq’ li molam re li tenamit re Watemaal ut maak’a chik rilom li molam Renace chirix li kaxlan xaml naxloq’ li poyanam junjunq.

Ma wan rilom li molam renace chirix li xtz’aq li kaxlan xaml

Li molam Renace x-okenk tz’aqal chi us chi yalb’ar rix re naq x’exk’e chi kutankil li k’anjel naxk’ab’a’in sa’ kaxlan aatin PEG28 UT PEG39, li xxe’ k’ehok re chi b’eehek li nimla k’anjel a’in a’an li molam li na je’k’ink re li kaxlan xaml sa li tenamit ut sa’ li ochoch junjuunq li EEGSA ut li ENERGUATE xk’ab’a’ sa kaxlan aatin, ut li yo’on yo’on chirix li k’anjel a’an li nimla molam re li tenamit aj ilol re li kaxlan xaml li Comision Nacional de Energia Electrica (CNEE) naxk’ab’a’in sa’ kaxlan aatin, sa’ li yalok u a’an Renace xsume xk’ayinkil li kaxlan xaml chiru li awab’ej chi kotz’ko chi us li xtz’aq chiruheb’ naab’al chik li xe’ okenk chi xyalb’al ajwi’ ru.

Sa’xk’ab’a naq li xyob’tesinkil li kaxlan xaml jalan chi us ut chaab’il tz’aqal, li xtz’aq li kaxlan xaml, sa’ li tenamit watemaal, kub’enaq tz’aqal chi us, chiru li kaayib’ (4) hab’ xnume’k numenaq waqib’roxk’aal sa’ li o’k’aal (46%) xkub’eek li xtz’aq li kaxlan xaml na xtoj li poyanam.

K’ARU XK’ANJEL JUNAQ LAJ YOB’TASINEL KAXLAN XAML

li xkanjel junaq laj yob’tassinel kaxlan xaml a’an li xk’anjelankil chanru t’yob’tasi li kaxlan xaml, xk’anjelankil ut rilb’al chanru yo chi k’anjelan junaq xxe’ li kaxlan xaml ut chirix a’an xnumsinkil chiru li molan re li tenamit Watemaal chixjunil li kaxlan xaml na xk’anjela ut na xch’utub’.

Arin Watemaal, li chaq’rab’ na xkol rix li poyanam wank ut na xtoj kaxlan xaml, jo’kan ut naq jachjo’keb’ li xk’anjel laj k’anjelom ut aj ob’tasihom kaxlan xalm; laj k’amol re ut laj je’k’ihom re.

EB’LI MOLAM AJ KANJEL CHIRIX KAXLAN XALM LI NAKE’ K’ANJELAK RIK’IN XMETZ’EW LI
HA’, MA NAKE’ XTZ’AJNI RU LI ROQ HA’

Ink’a nake’ xtz’ajni ru li roq ha’, sa’ xyanq b’an li xk’anjel nake’ xb’aanu wank li xyamlesinkil ut xxokb’al li mul li na xk’am chaq li roq nima’, b’anaq li mul ut li tz’aj, ink’a naru nanume’k chi sa’ li ninqi sursuukil k’anjelob’aal li nayob’tesink kaxlan xaml. Naraj naxye, naq sa’ li xk’anjeleb’ nake’ xb’aanu ink’a nake’ roksi li ha’ re xsachb’al, yal nake’ risi b’an li mul ut chixjunil li tz’aj chiru li ha’ re naq li ha’naru nanume’k chi saq chik ruc hi us, jo’ chanru xhulak sa’ li xxe’ li kaxlan xaml.

Xyob’tasinki li kaxlan xaml chi jo’ka’in, jwal us ut chaab’il b’anaq kub’enaq tz’aqal na’elk xyob’tasinkil li kaxlan xaml. Chixjunil li tumin nak’anjelak ut chixjunil li tochok ru na’jej nawank sa’ xtiklajik, moqon chik, naru xtuqub’ankil ru li na’jej rik’in li xrawb’al li che’ xkolb’al rix li ha’ ut tzolok chirix li sutam.

Li nima’ chik’ajb’om (jo naab’al li nima’ re li tenamit Watemaal), xna’aj li xtz’aj li tenamit b’arwi’ nanume’k chaq. Ut li molam Renace na xtenq’a li nima’ re naq t’saqoq b’ayaq ru li xya’al, b’anaq naab’al li xmul li tenamit na isimak sa’ li nima’, b’anaq wi’ ink’a’ raj nab’aanumank li k’anjel a’in, chixjunil li mul nahulak raj sa li nimla pumpuukil ha’ re Izabal, ut naxk’e raj sa ch’a’jkilal li xyu’ameb’ li xul ut li che’k’aam naxtaw chiru li na’jej nanume’k wi’. ka’ajwi’ sa’ li hab’ 2015 numenaq lajeeb’ (10) tonel li mul x’isimank sa’ li nima’.

EB’ LI MOLAM AJ KANJEL CHIRIX KAXLAN XALM LI NAKE’ K’ANJELAK RIK’IN XMETZ’EW LI
HA’, MA NAKE’ XCHOY LI HA’ MALAQ NAKE’ XJAL RU LI XYU’AM

Eb’ li xk’anjel li molam nake’ k’anjelak sa junaq xxe’ li kaxlan xaml, ik’a nake’ roksi li ha’ re xchoayb’al, ka’aj b’anwi’ nake xyal xsahil li roq ut li xmetz’ew li ha’. Ut naq ak xk’anejlak chiruheb’ nake’ xnumsi wi’chik chixjunil li ha’ sa roq li nima’.

Li ha’ nanume’k sa’ rochochil li xxe’ kaxlan xaml, maak’a kaxlan xaml chiru, b’anaq li xk’anjel li ha’ naq nanume’k sa’ li rochochil li xxe’ kaxlan xaml, yal re reek’asinkil li ninqi sursuukil k’anjelob’aal. Naq li h’a nahulak sa li roq li nima’ xka’sutil, chaab’il ut saq chik ru chi us.

EB’ LI MOLAM AJ KANJEL CHIRIX KAXLAN XALM LI NAKE’ K’ANJELAK RIK’IN XMETZ’EW LI
HA’, MA NA XJO’T’ RU LI XNA’JEB’ UT XYU’AMEB’ LI XUL UT LI CHE’K’AAM

Ink’a nake’ xtz’ajni ru li roq ha’, sa’ xyanq b’an li xk’anjel nake’ xb’aanu wank li xyamlesinkil ut xxokb’al li mul li na xk’am chaq li roq nima’, b’anaq li mul ut li tz’aj, ink’a naru nanume’k chi sa’ li ninqi sursuukil k’anjelob’aal li nayob’tesink kaxlan xaml. Naraj naxye, naq sa’ li xk’anjeleb’ nake’ xb’aanu ink’a nake’ roksi li ha’ re xsachb’al, yal nake’ risi b’an li mul ut chixjunil li tz’aj chiru li ha’ re naq li ha’naru nanume’k chi saq chik ruc hi us, jo’ chanru xhulak sa’ li xxe’ li kaxlan xaml.

Xyob’tasinki li kaxlan xaml chi jo’ka’in, jwal us ut chaab’il b’anaq kub’enaq tz’aqal na’elk xyob’tasinkil li kaxlan xaml. Chixjunil li tumin nak’anjelak ut chixjunil li tochok ru na’jej nawank sa’ xtiklajik, moqon chik, naru xtuqub’ankil ru li na’jej rik’in li xrawb’al li che’ xkolb’al rix li ha’ ut tzolok chirix li sutam.

Li nima’ chik’ajb’om (jo naab’al li nima’ re li tenamit Watemaal), xna’aj li xtz’aj li tenamit b’arwi’ nanume’k chaq. Ut li molam Renace na xtenq’a li nima’ re naq t’saqoq b’ayaq ru li xya’al, b’anaq naab’al li xmul li tenamit na isimak sa’ li nima’, b’anaq wi’ ink’a’ raj nab’aanumank li k’anjel a’in, chixjunil li mul nahulak raj sa li nimla pumpuukil ha’ re Izabal, ut naxk’e raj sa ch’a’jkilal li xyu’ameb’ li xul ut li che’k’aam naxtaw chiru li na’jej nanume’k wi’. ka’ajwi’ sa’ li hab’ 2015 numenaq lajeeb’ (10) tonel li mul x’isimank sa’ li nima’.

K’ARU LI METZ’EW NA X’AK’O’B’RESI RIB’ JUNELIK

Li metz’ew na x’ak’o’b’resi rib’ junelik a’an li nak’ub’laak chaq, malaq nayob’tesiik chaq xb’aan li k’anjel li wank sa usilal rik’in li sutam, malaq naroxloq’i ru li xna’ajeb’ ut xyu’ameb’ li xul ut li che’k’aam. Li metz’ew a’in nak’ublaak chaq sa’ xk’ab’a’ li k’a’reeru wank sa li sutam, li ink’a na’oso’k, malaq li k’a’reeru naxtuqub’ wi chik ru li xyu’am naq ak x’oksimank. Eb’ li k’a’reeru a’in junelik yookeb’ xtuqub’ankil ru chixjunil li xyu’am li xul, malaq li che’k’aam wan chiru li ruchich’och’.

Wank naab’al paay ru li metz’ew na x’ak’o’b’resi rib’ junelik, jo’ eb’:
- Li ha’
- li i’q’
- Xtiqwal ru saq’e/xtiqwal ru li ch’och’
- xtz’eqb’aleb’rib’ chixjunil li wankeb’ xyu’am, malaq    q’aajenaq pim
- xb’ook tzuul taq’a
- xmetz’ew li ha’ re li palaw/xmetz’ew xjosq’il li palaw
- Xtiqwal ru xsa’ li ch’och’

WHAT IS A HYDROELECTRIC?

A hydroelectric central is a power generation system through the potential energy of a riverbed. 

To generate electric power, the hydroelectric takes advantage of falling water movement, that passes  through a hydraulic turbine, transmiting energy to the generator.

HOW DOES THE HYDROELECTRIC OPERATE AND WHAT BENEFITS ARE OFFERED TO THE COMMUNITIES WHERE IT OPERATES?

The basics of a Hydropower central are determined according the country of establishment. In the case of Renace, is a project located in Guatemala, runned by CMI Energia and of Guatemalan owners. The promotion of human rights and the conservation of the environment are part of the compromise of the Complex with the community of San Pedro Carchá. To accomplish this compromise, Renace has developed a series of Sustainable Social Programs that follow the growth of the population, as the promotion of local production and a stable economy.

WHERE ARE THE RENACE HYDROELECTRIC PLANTS LOCATED?

The hydroelectric plants are benefited from the water flow, therefore they are strategically positioned so that they may take advantage of the river flow.In the case of Renace Hydroelectric Plants, they are found in the Cahabón River in a 21 kilometer section inside the municipality of San Pedro Carchá, district of Alta Verapaz.

The Renace Hydroelectric Complex only has its only located over the Cahabón River and has no expansion plans in any other area of Alta Verapaz.

WHAT ARE THE OBLIGATIONS A HYDROELECTRIC MUST COMPLY WITH, IN ORDER TO OPERATE IN GUATEMALA?

The hydroelectric must fulfill several permits and authorizations to operate. Between them, we can mention:

· Pre-feasibility Studies
· Environmental Impact Studies
· Geotechnics-Geological Studies
· Topographic Studies· Hydrologic Studies  
· Mediation and consensus with neighbor communities 
· Resolution approving by the Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
· Resolution approving by the Comisión Nacional de Energía Eléctrica
· Resolution approving by the Ministerio de Energía y Minas
· Construction Permit
· Financing· Power delivery produced to the NationalPower system

IN ORDER TO OPERATE IN GUATEMALA, WHICH ARE THE PERMITS AND LICENSES, RENACE HAS TO COMPLY WITH?

In the case of the Renace Hydroelectric Centrals, all studies were presented for its evaluation before the ministry; since they are individual projects, they were established individually pursuant to law.

The authorization documents for the use of the Cahabón River (Authorization for the Use of Public Domain Property) were granted by the State of Guatemala through the Ministerio de Energía y Minas in the years 1991 (Renace I, II and III and V) and 1994 for Renace IV. 

Since the authorizations are previous to the ratification by the State of Guatemala in the year 1997 of the Convenio 169 of the International Labour Organization, a prior and informed consultation it's not applicable.

Notwithstanding the above, since the beginning Renace has made processes of socialization including not only the opportune transference of information of the positive and negative impacts of the projects to all the neighbor communities. 

Renace through the execution of agreements, has engaged in benefits provided by the hydroelectric for the communities.

WHY DOESN´T RENACE SELL ELECTRIC POWER INDIVIDUALLY AND TO WHOM IT GIVES WHAT IT GENERATES?

In Guatemala, the law protects the energy final consumer therefore it has separated the generator, the carrier and the distributor. All the power generators in Guatemala deliver the energy they generate to the electric system of the country. 

Even though the generator of energy wished to deliver energy in the area of influence where its generation central is found, the law prohibits it to do it.

HOW HAS RENACE REDUCE THE ELECTRIC POWER TARIFF?

Renace actively participated in the processes of public tender named PEG28 and PEG39 directed by the distributing entities EEGSA and ENERGUATE and supervised by the Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), offering the lower tariffs in comparison to other competitors.With this form of generation, the cost of energy has dramatically fallen in Guatemala and in the last 4 years it has fallen in more than 46% for the regulated user

WHAT IS THE ROLE OF A POWER GENERATOR?

The role of a generator is the development of power generation projects, administering each central to generate power and later deliver it to the National System of Energy.

In Guatemala, the law protects the final consumer of energy, therefore it has separated the roles in: generator, carrier and distributor

DOES A HYDROELECTRIC CONTAMINATE THE CHANNELS?

No, in fact it is very common for the Hydroelectric to remove waste found in the rivers, since this waste cannot go through the turbines in the process of power generation. Therefore, besides not consuming water, they remove waste and trash of the water to continue its course, cleaner than it came to the central. 
  
Besides it is a lower cost form of generation. In fact the investment and initial work which generates impact in the area of influence, is completely relieved through programs of reforestation, water care and environmental education.

The River Cahabón (regrettably like many other rivers in Guatemala) is the drainage of the municipalities it goes through. The Renace projects help the natural purification of the River Cahabón, since a great amount of solid waste from the municipalities is removed, contrarily it would end up in the Izabal Lake, affecting the biodiversity as it goes through. Only in 2015, 10 tons of solid waste were removed.

DOES A HYDROELECTRIC CONSUME OR ALTER WATER?

The Hydroelectric centrals do not consume water, they only take advantage of its movement and fall. They return 100% of the water which is used by the flow.

The water passing through the power house does not carry energy, since the only thing used by the hydroelectric is the force of the water to move the turbines. When the water unites with the ecological flow, it returns cleaner and more oxygenated.

ARE HYDROELECTRIC HARMFUL FOR THE ENVIRONMENT?

The Hydroelectric is not harmful for the environment, in fact hydraulic energy together with Aeolic and Solar energy are some of the more friendly forms of power generation.

Many times, the Ministerio de Ambiente has visited each one of the phases of Renace to make environmental audits and learn about their operational practices. In such audits, it can be evidenced that the final opinions have been of “zero findings” which shows the excellent operational management and the meticulous care of the environmental section from Renace, which constantly monitors all environmental indicators of biodiversity and others, generating programs which guarantee the environmental transcendence in the area

WHAT IS RENEWABLE ENERGY?

Renewable energy is all the energy coming from systems of generation which are friendly with the environment. These generate energy through natural sources which are inexhaustible or which regenerate after being used. 

There are several renewable energies such as:
o Hydraulic
o Eolic
o Solar / Thermic
o Biomass
o Biogas
o Maritime
o Geothermic