2238-3500
cmic-relacionespublicas@somoscmi.com

Kok’ awinq sa’ k’aleb’aal 

Li qayeechi’om cho’q re li tenamit San Pedro Carchá

28

Noviembre 2016

Li tenamit Watemaal naab’al tawi’ li xsahil ru wank, jo’ eb’ li xul ut li che’k’aam, ab’anan ink’a k’najelanb’il chi tzx’aqal reeru ut chi jo’kan ink’a jwal na yalmank xsahil. Li yal jo’majo’il k’anjel na xk’e sa’ raaxiik’ li xchaab’ilal li ch’och’ ut chixjunil li awinq na’elk chi ru; li xsahil ru li ch’ich’ ink’a yo chi oksimank chi chaab’il, a’an b’achik li ak’ k’anjel ut li ak’ nawom, yo chi numtaak chi us.

Xwakleesinkil xk’auxl li k’ila poyanam kaw chi us, a’b’an ink’a naru nayeeman naq ink’a ta taruhanq. Li Nimla Molam Aj K’anjel Chirix Kaxlan Xaml Renace, a’an jun li molam re Watemaal li naxpaab’ naq naru nawakliik li tenamit wi’ tqatz’ol xraab’al ut xkolb’al rix li sutam. Jo’kan ut naq naab’al chik li k’anjel chirix chanru xkolb’al ut xraab’al rix li sutam ak yo xb’eeresinkil, jo’kan ut naq naab’al chikan li tzolok ut li nawom yo xk’eeb’al cho’q reheb’ li poyanam wankeb’ sa’ k’aleb’aal, re naq eb’ a’an te ruhanq xk’eeb’al chi k’anjelak chiruheb’ li xyu’am, re naq te usaaq li xwanjik, li xkawilal, ut te’ usaaq sa’ li k’ila k’anjel nake’ xsik’atq wi’ rib’, chirix naq yooqeb’ ajwi’ chi xkolb’al rix li sutam.

awk kakaw, tz’i’ ut

Chaab’il awk a’an jun li k’anjel wank sa waqxaqlaju (18) chi k’aleb’aal b’arwi’ yo chi k’anjelak li Li nimla molam aj k’anjel chirix kaxlan xaml, b’arwi’ eb’ li poyanam wankeb’ xtzolb’al chirix awk, yookeb’ xk’utb’al li awk chiruheb’ li poyanam re li tenamit San Pedro Carchá, re li teep Alta Verapaz; yookeb’ chi k’anjelk sa eb’ xch’och’ li komonil, b’arwi’ yookeb’ xk’utb’al chanru xkolb’al rix li ch’och’, chanru xk’anjelankil junaq na’jej b’arwi’ wankeb’ li ketomj ut li awimq, ut chanru xtaqresinkil li iyaj naq ink’a naxk’e hab’; chixjunil a na’leb’ ut a nawom a’in, naru nake’ xb’aanu sa’ xjunkab’lal ut naru ajwi’ nake’ xk’e chi xnaw re chik jalan chi poyanam malaq jalan chik chi kab’lal. Li na’leb’ a’in yo xwaklesinkileb’ xk’auxl eb’ li poyanam aj awinel re li k’aleb’aal wank sa xsutam li nimla molam Renace, numenaq o’kaa’l (100) li k’anjel yo chi b’aanumank chikan, jo’ eb’ li mu’ li komonil k’anjel ut li kok’ awk awinq.

Li kok awk chirix ochoch, junelik b’aanunb’il xb’aaneb’ ixq, ut chi jo’kan yookeb’ chi tz’aqonk re rilb’al ut xwaklesinkil xjunkab’laleb’, sa’ eb’ li kok’ awimq nake’ raw nake’tawmank: pix, aseelk, kaq xe’ saq xe, ki’il ik, ixim ut kenq’. Ut sa’ junaq li komonil ch’och’ naru nake’ raw li kape, li kakaw ut li tz’i’.

Jo’ naxye qawa’ Alfredo Maul, aj yiib’anel ochoch ut aj nawonel chirix sutam, eb’ li poyanam naru naje nake’ awk sa’ junaq li na’jej jwal kach’in chi us, naru ajwi’ nake’ awk sa junaq tz’aptz’ookil na’ajej, yal ile’k ut yal k’anjelaak naraj li na’leb’ a’in, wi’ chixjunil raj nab’aanunk re li na’leb’ a’in, jwal kotz’ko raj xtz’aq na’ elk li qatzakaemqj, jo’ chanru naru rawb’al xkomon qatz’akaemqj, naru ajwi’ rawb’al li pin na b’anok.

Rik’in li na’leb’ a’in, nasik’mank xchaab’ilob’resinkil li xkawilalleb’ li poyanam junjunq re li k’aleb’aal ut naru ajwi’ xk’ayinkil li rela’ re naq li poyanam te xtaw b’a’yaq li xtumineb’.