2238-3500
cmic-relacionespublicas@somoscmi.com

SOMOS UN PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE

Renace es un proyecto hidroeléctrico comprometido con la protección y el cuidado del medio ambiente

CONOCE MÁS

K’ARU NAQAB’AANU SA’ RENACE

What do we do at Renace?

Laao jun Chuut
Chi Molam Aj Xk’uub’ahom Kaxlan Xaml Rik’in Xmetz’ew Li Ha’ aj Watemaal, li kaxlan
xaml naqak’uub’ saqru, b’anaq naqasik’ junelik x-ak’ob’resinkil li sutam b’arwi’ noko  k’anjelak.

XCHAAB’ILAL LI
K’ILA K’ANJEL NAQAB’AANU

Sa’ Renace yooko chik’anjelak junelik sa li teep San Pedro Carchá. A’ineb’ junqaq
xchaab’ilal ru xqak’anjel li rochochil ut xk’anjel li molam aj xk’uub’ahom
kaxlan xaml rik’in xmetz’ew li ha’:

35,000

O’laju
xka’k’aal mil

yookeb’ rilb’al xchaab’ilal li qak’anjel chirix li waklij ib’

15,000

O’laju
mil

aj k’anjel sa’ yal re junpaat ut li naq’e sumk’anjelak, re li tenamit
San Pedro Carchá.

93

Oxlaju
ro’k’aal

hil chi nimb’e  yiib’anb’il ut
tenb’il ru junelik.

�M;� �.

10

Lajeeb’

tonel chi tz’aj ut mul isinb’il sa li nimha’ chiru jun hab’.

46

Waqib’
roxk’aal

ektaar chi loq’b’il na’jej xb’aan Renace b’arwi’ kolb’il rix li k’ila xul ut che’k’aam

14%

Kaalaju
sa’ li o’k’aal

xkub’e xk’ihal li kok’al ink’a sa nawa’ak, toj maji hoob (5) hab’ wank re.

11%

Junlaju
sa’ li o’k’aal

xk’ub’e  xk’ihal li kok’ ixq nake’ kanaak sa’ yu’am sa’ eb’ li

15%

O’laju
sa’ li o’k’aal

xtaqe xk’ihal li kok’al xtz’iib’a rib’ sa tzoleb’aal jo sa’ xb’een raqal ut sa’ xkab’
raqal re li tzolok.

XTIIKILAL QALOQ’AL

Chixjunileb’ laj tenq’anel sa’ Renace, a’yaal chanru ut k’aru li
xk’anjeleb’, a’yaal joq’e rokikeb’ sa’ k’anjel, nake’ xb’aanu li xk’anjel sa’
xyaalalil ut nake’ xb’eeres li qaloq’al a’in:

          

K’AMCH’OOLANINK

A’an li xpaab’ankil ut xb’aanunkil chi tz’aqal reeru li k’anjel. Xb’aanunkil  li k’anjel naqasume, xsumenkil li xchaab’ilal
malaq li xyib’al ru li qab’anuhom.

XNIMAL RU CHAAB’ILAL

Xb’aanunkil chi us li k’anjel ut xsik’ab’al junelik li elk chi uub’ej,
ut xsik’b’al xchaab’ilob’resinkil jujnelik li qak’anjel, xyalb’al qaq’e junelik ut xtz’eqtaanankil li q’emal ut li k’anjel ink’a us b’aanunb’il. 

XTIIKILAL QAB’AANUHOM

A’an li naleb’ naqataaqi rix, re naq chixjunil li qab’aanuhom wanq
xyaalalil ut tiikaq ru junelik, chixjunil li chaab’il naleb’ ut loq’al naqab’eeres rix, wan xwankil yalaq b’ar

OXLOQ’IIL

A’an rab’inkil ut xsumenkil li xk’ulub’eb’ li poyanam, molam malaq eb’ li k’ila ch’uut. B’arwi’ juntaq’eet xloq’aleb’ chixjunil.

Qab’aanuhom

Ilb’il li qak’anjel naqab’aanu chirix xk’anjelankil li kaxlan xaml, chanru
naqa’a’k’ob’res li na’ajej nakook’anjelak wi’, ut chanru naqab’aanu re xkolb’al
rix chixjunil li na’jej jo’ cho’q reheb’ li nake’ tenq’ank chi tuminal, eb’ laj
loq’ol kaxlan xaml, eb’ laj k’anjel chiqu, eb’ laj tenq’anel ut chixjunileb’ li
k’aleb’aal b’arwi nakook’anjelak

Qataaqihom (qamatk’)

Tqaj xyalb’al qu rik’ineb’ li ninqi molaq wankeb’ yalaq b’ar, b’arwi’ tqoksi chixjunil li chaab’il nawom sa’ chixjunil li qak’anjel re xk’uub’ankil li kaxlan xaml, b’arwi’ too’okenq chi chaab’il ut chi tz’aqal reeru ut yooqo chi k’iik ut chi wanliik junelik, chirix xk’ayinkil li qak’anjel naqab’aanu jo sa’ li tenamit Watemaal ut b´araq chik.

XBEHIL LI QAK’ANJEL

Xk’anjelankil li kaxlan xaml b’arwi’ na’oksimank xmetz’ew li ha’,
chaab’il cho’q’qe chixjunil.

Chirix naq nak’ehok k’anjel ut nawaklesink, naxtenq’a ajwi’ li qatenamit Watemaal chi wakliin jo’ sa’ li xsik’b’al rib ut jo’ xwaklesinkil li poyanam, ut chirix a’an naxkol ajwi’ li sutam. K’anjelak b’arwi’ na oksimank xmetz’ew li ha’ naxb’aanu naq li k’anjel wank junelik ut chi naab’al hab’.

Chiru li hab’ wuqlaju xwaq o’q’ob’ (2017) wank sa’ qach’ool naq numenaqaq
oxib’ sient xmetz’ew (300 MW) li kaxlan xaml yooq chi elk, sa’ rochochil li
Nimla Molaq Renace:

RENACE I

Arin xtikib’ xk’anjel li naqanaw ru anajwank jo Nimla Molam Aj K’anjel Chirix Kaxlan Xaml Renace. hulak sa li k’aleb’aal ut xtikib’ankil li k’anjel xtiklaak chaq chiru li hab’ 1994 ut sa li hab 2004 xtikib’ xpuktasinkil waqib’ xkaak’aal xmetz’ew (66 MW) li kaxlan xaml.

RENACE II

Chirix naq xqak’e chi na’ek li k’anjel rik’ineb’ li k’aleb’aal wankoowi’ anajwank, ut chirix naq xqaq’axtes chixjunil li hu chiru chaq’rab’, sa li hab’ 2011 xqatikib’ xkab’lankil li nimla ochoch re Renace II b’arwi’ kaalaju xwaqk’aal xmetz’ew
(114 MW) li kaxlan xaml wank.

RENACE III

Li rochochil Renace III, waqib’ xkaak’aal
xmetz’ew (66 MW)kaxlan xaml, a’an li rox chi k’anjel wank sa’ roq li nimha K’ajb’om. Li rox kanjel a’in xtiklaak sa’ li po maay re li hab’ kab’laju xwaq o’q’ob’ (2012), b’arwi’ xtz’ilmank rix xchaab’ilal li k’anjel ut xtiklaak ajwi’ xk’anjelankil.

RENACE IV

Li xka xk’anjel yo xb’aanunkil li Nimla Molam
Aj K’anjel Chirix Kaxlan Xaml sa li tenamit San Pedro Carchá a’an li Renace IV.

O’laju roxk’aal (55 MW) xkawilalaq li xmetz’ew
li k’anjel a’in.

Taaqihomaqo
sa li k’ila komonil

Sik’o ut aatinaqo sa li k’ila komonil. Re taanaw chixjunil li yooko xb’aanunkil junelik, sik’ ut taw aana’leb’ chirix li xchaab’ilal roksinkil li kaxlan xaml naroksi metz’ew li ha. 

naru nakohataw rik’in li aatina a’in:

Renace-Complejo-
Hidroeléctrico
Renace Guatemala
@RenaceGuatemala
Renace
Hidroeléctrica

AK’ ESIL

Yooko chi k’anjelaq sa komonil rik’ineb’ li
k’aleb’aal re li tenamit San Pedro Carchá re xwaklesinkil li tenamit Watemaal.
Naw li k’anjel toje’ truahanq

k’uulank
ha’ Boa

29/11/2016
“B’ar wank li ha’, wank li yu’amej…”
Taw xkomon li esil arin

AK’ K’ANJEL
NAJALOK YU’AM

29/11/2016
Li qab’aanuhom chirix li tzolok
Taw xkomon li esil arin

Xiw xiw aj chik rix
xyu’am li q’uq’

25/11/2016
Li qana’leb’ re xkolb’al rix
Taw xkomon li esil arin

Kok’ awinq
sa’ k’aleb’aal 

28/11/2016
Li qayeechi’om cho’q re li tenamit San Pedro Carchá
Taw xkomon li esil arin